Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach (trailer)

Cykl edukacyjny WFDiF, prezentujący kluczowe momenty historii Polski w formie filmowo „ożywionych” obrazów klasyki polskiego malarstwa historycznego.